18.1.2017
ENVI_AM(2017)597537
PREDLOG SPREMEMBE
95
Osnutek mnenja
Joëlle Mélin
(PE587.715v01-00)
Sprememba Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
Predlog direktive
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 305kWORD 115k
Pravno obvestilo