18.1.2017
ENVI_AM(2017)597537
ÄNDRINGSFÖRSLAG
95
Förslag till yttrande
Joëlle Mélin
(PE587.715v01-00)
Ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Förslag till direktiv
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 237kWORD 115k
Rättsligt meddelande