6.3.2018
ENVI_AM(2018)619139
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 17
Adina-Ioana Vălean
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
Návrh nařízení
(COM(2017)0826 - (EU) 1303/2013 - 2017/0336(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 596kWORD 98k
Právní upozornění