10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 57
Adina-Ioana Vălean
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
Návrh nařízení
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 804kWORD 145k
Právní upozornění