10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 57
Adina-Ioana Vălean
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
Forslag til forordning
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 465kWORD 170k
Juridisk meddelelse