10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
TARKISTUKSET
1 - 57
Adina-Ioana Vălean
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yhteiset säännökset ja rahoitussäännöt edellä mainittuja rahastoja ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa sekä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä varten
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 556kWORD 171k
Oikeudellinen huomautus