10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
AMANDMANI
1 - 57
Adina-Ioana Vălean
Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 782kWORD 170k
Pravna napomena