10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
PAKEITIMAI
1-57
Adina-Ioana Vălean
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 789kWORD 170k
Teisinis pranešimas