10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
AMENDEMENTEN
1 - 57
-
Adina-Ioana Vălean
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 569kWORD 164k
Juridische mededeling