10.9.2018
ENVI_AM(2018)627600
POPRAWKI
1 - 57
Adina-Ioana Vălean
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 746kWORD 171k
Informacja prawna