6.9.2018
ENVI_AM(2018)627602
AMANDMANI
1 - 24
Nacrt mišljenja
Joëlle Mélin
(PE625.207v01-00)
Odluka Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana
(2018/0091M(NLE))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 575kWORD 53k
Pravna napomena