6.9.2018
ENVI_AM(2018)627602
AMENDEMENTEN
1 - 24
Ontwerpadvies
Joëlle Mélin
(PE625.207v01-00)
Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan
(2018/0091M(NLE))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 171kWORD 54k
Juridische mededeling