6.9.2018
ENVI_AM(2018)627602
POPRAWKI
1 - 24
Projekt opinii
Joëlle Mélin
(PE625.207v01-00)
Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
(2018/0091M(NLE))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 586kWORD 54k
Informacja prawna