6.9.2018
ENVI_AM(2018)627602
AMENDAMENTELE
1 - 24
Proiect de aviz
Joëlle Mélin
(PE625.207v01-00)
Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia
(2018/0091M(NLE))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 421kWORD 63k
Notă juridică