6.9.2018
ENVI_AM(2018)627602
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 24
Návrh stanoviska
Joëlle Mélin
(PE625.207v01-00)
Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom
(2018/0091M(NLE))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 668kWORD 54k
Právne oznámenie