21.9.2018
ENVI_AM(2018)627781
ИЗМЕНЕНИЯ
64 - 296
Проект на доклад
Ренате Зомер
(PE623.765v02-00)
Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Предложение за регламент
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 632kWORD 191k
Правна информация