21.9.2018
ENVI_AM(2018)627781
AMANDMANI
64 - 296
Nacrt izvješća
Renate Sommer
(PE623.765v02-00)
Transparentnost i održivost EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 574kWORD 175k
Pravna napomena