21.9.2018
ENVI_AM(2018)627781
PAKEITIMAI
64-296
Pranešimo projektas
Renate Sommer
(PE623.765v02-00)
ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 589kWORD 174k
Teisinis pranešimas