21.9.2018
ENVI_AM(2018)627781
POPRAWKI
64 - 296
Projekt sprawozdania
Renate Sommer
(PE623.765v02-00)
Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 654kWORD 177k
Informacja prawna