21.9.2018
ENVI_AM(2018)627781
AMENDAMENTELE
64 - 296
Proiect de raport
Renate Sommer
(PE623.765v02-00)
Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Propunere de regulament
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 664kWORD 173k
Notă juridică