21.9.2018
ENVI_AM(2018)627781
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
64 - 296
Návrh správy
Renate Sommer
(PE623.765v02-00)
Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci
Návrh nariadenia
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 631kWORD 189k
Právne oznámenie