27.9.2018
ENVI_AM(2018)628368
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 43
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009
Предложение за регламент
(COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 250kWORD 161k
Правна информация