27.9.2018
ENVI_AM(2018)628368
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 43
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009
Forslag til forordning
(COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 239kWORD 158k
Juridisk meddelelse