27.9.2018
ENVI_AM(2018)628368
PAKEITIMAI
1 - 43
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 240kWORD 159k
Teisinis pranešimas