27.9.2018
ENVI_AM(2018)628368
POZMEŇUJÚCE NÁVRH
1 - 43
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009
Návrh nariadenia
(COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 265kWORD 157k
Právne oznámenie