27.9.2018
ENVI_AM(2018)628368
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 43
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009
Förslag till förordning
(COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 232kWORD 158k
Rättsligt meddelande