25.9.2018
ENVI_AM(2018)628369
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 32
Проект на доклад
Адина-Йоана Вълян
Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
Предложение за регламент
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 255kWORD 82k
Правна информация