25.9.2018
ENVI_AM(2018)628369
AMANDMANI
1 - 32
Nacrt izvješća
Adina-Ioana Vălean
Uspostava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 222kWORD 88k
Pravna napomena