25.9.2018
ENVI_AM(2018)628369
AMENDEMENTEN
1 - 32
Ontwerpverslag
Adina-Ioana Vălean
Vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 234kWORD 77k
Juridische mededeling