25.9.2018
ENVI_AM(2018)628369
POPRAWKI
1 - 32
Projekt sprawozdania
Adina-Ioana Vălean
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 250kWORD 83k
Informacja prawna