25.9.2018
ENVI_AM(2018)628369
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 32
Návrh správy
Adina-Ioana Vălean
Zriadenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)
Návrh nariadenia
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 252kWORD 80k
Právne oznámenie