16.10.2018
ENVI_AM(2018)629389
TARKISTUKSET
1 - 117
Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
(PE627.575v01-00)
Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite
(2018/2793(RSP))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 285kWORD 83k
Oikeudellinen huomautus