16.10.2018
ENVI_AM(2018)629389
PAKEITIMAI
1 - 117
Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
(PE627.575v01-00)
ES iniciatyva dėl apdulkintojų
(2018/2793(RSP))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 284kWORD 83k
Teisinis pranešimas