16.10.2018
ENVI_AM(2018)629389
AMENDAMENTELE
1 - 117
Proiect de propunere de rezoluție
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
(PE627.575v01-00)
Inițiativa UE privind polenizatorii
(2018/2793(RSP))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 293kWORD 81k
Notă juridică