16.10.2018
ENVI_AM(2018)629389
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 117
Návrh uznesenia
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
(PE627.575v01-00)
Iniciatíva EÚ týkajúca sa opeľovačov

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 298kWORD 77k
Právne oznámenie