16.10.2018
ENVI_AM(2018)629389
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 117
Utkast till förslag till resolution
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
(PE627.575v01-00)
EU-initiativet för pollinerande insekter

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 275kWORD 91k
Rättsligt meddelande