23.10.2018
ENVI_AM(2018)629443
TARKISTUKSET
63 - 242
Mietintöluonnos
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE627.845v01-00)
Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 506kWORD 136k
Oikeudellinen huomautus