23.10.2018
ENVI_AM(2018)629443
AMANDMANI
63 - 242
Nacrt izvješća
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE627.845v01-00)
Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 493kWORD 154k
Pravna napomena