23.10.2018
ENVI_AM(2018)629443
AMENDEMENTEN
63 - 242
Ontwerpverslag
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE627.845v01-00)
Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 530kWORD 129k
Juridische mededeling