23.10.2018
ENVI_AM(2018)629443
POPRAWKI
63 - 242
Projekt sprawozdania
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE627.845v01-00)
Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 543kWORD 148k
Informacja prawna