23.10.2018
ENVI_AM(2018)629443
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
63 - 242
Návrh správy
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE627.845v01-00)
Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
Návrh nariadenia
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 551kWORD 137k
Právne oznámenie