23.10.2018
ENVI_AM(2018)629443
ÄNDRINGSFÖRSLAG
63 - 242
Förslag till betänkande
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE627.845v01-00)
Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)
Förslag till förordning
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 483kWORD 152k
Rättsligt meddelande