17.10.2018
ENVI_AM(2018)629455
TARKISTUKSET
1 - 112
Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin
(PE625.521v01-00)
Terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksen edellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla:kansalaisten voimaannuttaminen ja terveemmän yhteiskunnan rakentaminen
(2018/2776(RSP))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 288kWORD 83k
Oikeudellinen huomautus