17.10.2018
ENVI_AM(2018)629455
AMANDMANI
1 - 112
Nacrt prijedloga rezolucije
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin
(PE625.521v01-00)
Omogućivanje digitalne transformacije na jedinstvenom digitalnom tržištu u području zdravstva i skrbi: osnaživanje građana i stvaranje zdravijeg društva
(2018/2776(RSP))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 280kWORD 82k
Pravna napomena