17.10.2018
ENVI_AM(2018)629455
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 112
Návrh uznesenia
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin
(PE625.521v01-00)
Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu; posilňovanie postavenia občanov a budovanie zdravšej spoločnosti

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 307kWORD 86k
Právne oznámenie