17.10.2018
ENVI_AM(2018)629455
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 112
Utkast till förslag till resolution
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin
(PE625.521v01-00)
Åtgärder för en digital omvandling av hälso- och sjukvården på den digitala inre marknaden: om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 277kWORD 91k
Rättsligt meddelande