12.12.2018
ENVI_AM(2018)630562
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 3
Проект на становище
Адина-Йоана Вълян
(PE627.702v01-00)
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
(COM(2018)0521 – C8-0333/2018 – 2018/2182(DEC))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 154kWORD 48k
Правна информация