12.12.2018
ENVI_AM(2018)630562
TARKISTUKSET
1 - 3
Lausuntoluonnos
Adina-Ioana Vălean
(PE627.702v01-00)
Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus
(COM(2018)0521 – C8-0333/2018 – 2018/2182(DEC))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 143kWORD 48k
Oikeudellinen huomautus