12.12.2018
ENVI_AM(2018)630562
PAKEITIMAI
1 - 3
Nuomonės projektas
Adina-Ioana Vălean
(PE627.702v01-00)
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
(COM(2018)0521 – C8-0333/2018 – 2018/2182(DEC))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 145kWORD 48k
Teisinis pranešimas