12.12.2018
ENVI_AM(2018)630562
GROZĪJUMI Nr.
1 - 3
Atzinuma projekts
Adina-Ioana Vălean
(PE627.702v01-00)
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)
(COM(2018)0521 – C8-0333/2018 – 2018/2182(DEC))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 149kWORD 48k
Juridisks paziņojums